Veler navegant a motor, hissat de veles. Primer s’hissa la major i després es desenrotlla la gènova.

Hissat de la major:

 1. Amb el veler encara a l’amarrador o al fondeig, obrir la funda de la major. Revisar que la drissa estigui ben passada. Plegar la capota de sol i la del tambutxo, endreçar el veler per dins i per fora.
 2. Obrir les mordaçes i aclarir els caps dels rissos. Obrir la mordaça de la contra.
 3. Sortir de port o del fondeig, treure o pujar les defenses, endreçar el veler que tot estigui en ordre.
 4. Un cop navegant a motor a mar obert i amb espai suficient de maniobra, amb la palanca de gas a baixes revolucions, dur el veler a poca velocitat però amb govern.
 5. Aproar al vent a fi de que el vent entri just per la proa, i mantenir aquest rumb amb molta cura. Si el veler perd govern, augmentar velocitat.
 6. Obrir la mordaça de l’escota de la major per treure-li tensió i permetre que la botavara pugui pujar i moure’s lateralment a l’hissar. Tornar-la a tancar.
 7. Un tripulant va a peu de pal i treu la drissa de sota la cornamusa de peu de pal.
 8. Un tripulant a la banyera caça la drissa per evitar que passi a proa de les creuetes, i dona dues voltes de drissa al winch.
 9. El tripulant de peu de pal, a l’ordre del capità, cobra de la drissa cap avall i cap a fora describint amb les mans un semicercle.
 10. El tripulant de banyera obra la mordaça de la drissa i acompassat amb el que està a peu de pal la recupera a ma mantenint sempre una certa tensió.
 11. El tripulant de banyera ajuda a desentortolligar els caps dels rissos si és necessari.
 12. El tripulant de peu de pal ajuda a fer córrer els rissos si és necessari.
 13. Quan la vela està quasi a dalt, el tripulant de peu de pal torna a la banyera, i el tripulant de banyera dona dues voltes més amb la drissa al winche i la entra a la mordaça autocaçant.
 14. El tripulant de banyera comença a tensar la drissa amb la maneta de winch. Si el gràtil no arriba a quedar tensat i la baluma està tensada, cal obrir la mordaça de l’escota per permetre que la botavara pugi lliurement. I posteriorment tensar el gràtil amb la maneta de winch
 15. Un cop la vela hissada, treure la maneta de winch i posar-la a la seva butxaca, tancar la mordaça de la drissa. Treure la drissa del winch.
 16. Agafar l’escota i donar-li 4 voltes al winch més la de la mordaça de winch. Obrir la mordaça d’escota.
 17. Fer caure el veler a sotavent per estribord o per babord en funció d’on es vulgui anar, amollant escota el que calgui.
 18. Posar el veler a rumb, i un cop a rumb estable, ajustar amb l’escota l’orientació de la major i trimar-la.
 19. Tancar mordasses dels rissos i de la contra.
 20. Desenrotllar el gènova, i trimar-lo.
 21. Posar la palanca de motor a punt mort i aturar el motor.

Arriat de la major:

 1. Primer de tot arrancar el motor i donar marxa avant a poques voltes.
 2. Enrotllar el gènova, no importa el rumb.
 3. Orientar el veler a proa vent i comprovar que hi ha govern. Si no n’hi ha, augmentar la velocitat amb la palanca de gas.
 4. Fer llaçades llargues amb la drissa a la banyera.
 5. Afluixar l’escota de la major el suficient per permetre que la major flamegi al vent però no massa per evitar que la botavara vagi excessivament de banda a banda.
 6. Comprovar que l’amantina té una certa tensió, si no en té, recuperar una mica d’amantina fins que tensi. A mà és suficient.
 7. Obrir de cop la mordaça de la drissa, la major caurà pel seu propi pes fins quasi a baix. Deixar la mordaça oberta.
 8. Caçar fort escota de major per evitar moviments laterals de la botavara.
 9. Un tripulant va a peu de pal i un altre a la baluma de la major s’encarregaran d’anar plegant el millor possible la major i acabar d’arriar-la.
 10. Passar la drissa per sota la cornamusa de peu de pal.
 11. Tancar la mordaça de la drissa i donar-li tensió a mà.
 12. Corregir el rumb del veler, donar gas i anar cap a destinació.
 13. Enrotllar la gènova.
 14. Agafar els caps dels rissos que estaran penjant i posar-los dins de la funda amb la major.
 15. Quan es pugui, quan el veler es mogui el menys possible, que ja seria a port o fondejat, tancar la cremallera de la funda de la major.