Política de Privacitat

A continuació volem informar sobre el tractament de les dades personals dels nostres clients. Totes les dades seran tractadess de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com amb el degut respecte de la resta d’obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.

A fi de complir amb l’esmentat Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016:

 • Responsable de les dades: Vela Nomada Yacht Charter SL, NIF: B17625336, domicili: Josep Pla, 43, Hotel Ancora. 17230 Palamós (Girona), email de contacte: info@velanomada.com
 • Finalitat del tractament: tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-li el servei sol·licitat, enviar-li comunicacions relatives als productes adquirits o similars i realitzar la facturació d’aquest.
 • Procedència i categoria de dades tractades: les dades personals que tractarem són les seves dades identificatives que vostè ens faciliti a través del formulari de registre que trobarà en el nostre lloc web.
 • Temps de conservació: les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
 • Legitimació: tractem les seves dades només si comptem amb el seu consentiment exprés i informat per a fer-ho, i sempre conforme als fins descrits.
 • Destinataris: les dades que vostè ens faciliti no es cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
  Si bé, per a dur a terme determinades funcions necessàries per a la prestació del servei, les seves dades poden ser tractats per tercers que actuaran com a encarregats de tractament i estaran obligats contractualment a complir amb les seves obligacions legals d’encarregat de tractament, a mantenir la confidencialitat i secret de la informació.
 • Transferències Internacionals: s’informa que la Societat contracta la gestió d’algunes de les funcions necessàries per a la prestació del servei amb encarregats de tractament situats fora de la UE i que garanteixen un nivell adequat de protecció de les dades personals.
 • Drets: vostè és titular dels següents drets sobre les seves dades de caràcter personal:
  – Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals.
  – Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  – Dret a sol·licitar la limitació o oposició del seu tractament.
  – Dret a la portabilitat de les dades.

Per a exercir els drets haurà de dirigir-nos una comunicació escrita a través de correu electrònic info@velanomada.com especificant el dret que desitja exercitar.

Així mateix, l’informem que vostè pot sol·licitar la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El Responsable serà Vela Nomada Yacht Charter SL, amb NIF: B17625336, i domicili: Josep Pla, 43, Hotel Ancora. 17230 Palamós (Girona). Les Societat es dedica a lloguer d’embarcacions d’esbarjo. (D’ara endavant, la ‘Societat’).

2. FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La informació que ens facilita a través del lloc web pot variar en funció dels serveis que ens sol·liciti o les accions que ens hagin autoritzat expressament. En general, podem tractar les seves dades per a les següents finalitats:

 • Prestar el servei sol·licitat que és el lloguer d’embarcacions d’esbarjo, poder registrar-se com a client i gestionar la relació contractual. La base legitimadora de la present finalitat és la relació contractual entre el Client i la Societat i la seva sol·licitud de registre.
 • Enviar comunicacions relatives als serveis contractats o similars per correu electrònic. Si bé, en qualsevol moment podrà oposar-se a l’enviament d’aquestes comunicacions a través del propi correu electrònic que rebin o a través del nostre servei d’atenció al client. La base legitimadora de la present finalitat és la relació contractual entre el Client i la Societat i el seu consentiment prestat.
 • Realitzar la facturació del nostre servei. La base legitimadora de la present finalitat és la relació contractual entre el Client i la Societat.

3. CATEGORIES I OBTENCIÓ DE LES DADES QUE TRACTEM

Les dades personals que tractarem són les seves dades identificatives que vostè ens faciliti de manera directa, ja sigui a través del formulari de registre que trobarà en el nostre lloc web o a través d’altres mitjans com, per exemple, consultes o reclamacions per correu o per Whatsapp.

Particularment, les dades personals que es tracten s’inclouen en les categories següents:

 • Dades identificatives: nom i cognoms, domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon, número e informació del passaport o d’un altre document d’identificació personal reconegut.
 • Dades econòmiques: Targetes de crèdit o dèbit o altres mitjans de pagament.
 • Ubicació: en cas que usi funcions basades en la ubicació i tingui activats els serveis de localització en els ajustos del seu ordinador o mòbil, la seva ubicació geogràfica en temps real i la seva adreça IP, així com de les ubicacions del punt d’accés Wi-Fi col·lectiu i antenes repetidores de telefonia.

En qualsevol cas, la Societat no es responsabilitza de la utilització de dades falses, inexactes, incomplets, no actualitzats proporcionats pel Client.

4. QUI SÓN ELS DESTINATARIS DE LES SEVES DADES I COM ELS EMMAGATZEMEM?

4.1. Destinataris: les dades que vostè ens faciliti no se cediran a tercers excepte a Administracions Públiques, Jutjats, Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat en els casos en que existeixi una obligació legal de facilitar-los.

4.2. Encarregats de tractament: per a dur a terme determinades funcions necessàries per a la prestació del servei per part de la Societat, les seves dades poden ser tractades per tercers que actuaran com a encarregats de tractament i que estaran obligats contractualment a complir amb les seves obligacions legals d’encarregat de tractament, a mantenir la confidencialitat i secret de la informació.

4.3. Transferències Internacionals: les dades que recopilem sobre vostè s’emmagatzemen dins de l’Espai Econòmic Europeu (‘EEE’), encara que també es poden transferir i tractar en un país fora del EEE segons el model de ‘emmagatzematge en el núvol’. S’informa que qualsevol transferència de fora del EEE es realitza a empreses que formen part de l’Escut de Privacitat UE – EUA i que garanteixen un nivell adequat de protecció de les dades personals. Més informació disponible a: https://www.privacyshield.gov/welcome.

4.4. Categories: Les categories de destinataris que podran tractar les seves dades per a les finalitats indicades i en funció de la base legitimadora són les següents:

DESTINATARI TIPUS DE DADES BASE LEGITIMADORA
Administracions Públiques, Jutges, Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat
Dades de caràcter identificatiu
Compliment d’una obligació legal
Proveïdors de serveis tècnics, serveis de hosting i emmagatzematge en el núvol
Dades de caràcter identificatiu
Desenvolupament de la relació contractual
Serveis postals, de distribució i de missatgeria
Dades de caràcter identificatiu
Desenvolupament de la relació contractual
Socis de màrqueting i publicitat
Dades de caràcter identificatiu
Enviar comunicacions promocionals

5. QUANT TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual amb el client.

Quan les seves dades deixin de ser necessàries per a la finalitat que es van obtenir, es bloquejaran i quedaran a disponibles tan sols a sol·licitud de Jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Transcorregut aquest termini, seran completament eliminades.

6. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS I COM POT EXERCITAR-LOS?

6.1. Drets. La nostra normativa de protecció de dades li confereix els següents drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres serveis. Els podem resumir en els següents:

 • Dret d’accés: saber quin tipus de dades estem tractant sobre vostè.
 • Dret de rectificació: poder sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquests inexactes o no veraces.
 • Dret de supressió: sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no resulti necessari.
 • Dret de limitació: el marcat de les dades de caràcter personal conservats amb la finalitat de limitar el seu tractament en el futur.
 • Dret d’oposició: sol·licitar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials.
 • Dret de portabilitat: permet a l’interessat poder rebre les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica per a traslladar, copiar o transmetre a un altre responsable.

6.2. Dret a retirar el consentiment. Vostè podrà revocar el consentiment prestat, notificant via correu electrònic a info@velanomada.com o per via postal a Josep Pla, 43, Hotel Ancora. 17230 Palamós (Girona).

6.3. Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de dades. Vostè també té dret a sol·licitar que no es dugui a terme un tractament de dades de caràcter personal que impliqui per part del Responsable una presa de decisions que els afecti significativament i que es realitzi de manera automàtica i sense intervenció humana.

6.4. Exercici dels drets. La Societat garanteix l’adopció de les mesures necessàries per a assegurar l’exercici d’aquests drets gratuïtament. Així mateix, per a l’exercici dels drets haurà de dirigir-nos una comunicació escrita a través de correu electrònic a l’adreça info@velanomada.com especificant el dret que desitja exercitar.

6.5. Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Així mateix, l’informem que pot vostè sol·licitar la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

7. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

La nostra Política de Privacitat està subjecta a canvis periòdicament per a poder complir amb les obligacions legals.